ห้างบิ๊กซี มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน

09

ห้างบิ๊กซีบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวนักเรียนยากจน ที่โรงเรียนบ้านหนองไทร อ.เมืองบุรีรัมย์

นายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร อ.เมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากการที่คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ซึ่งพบว่านักเรียนหลายรายอยู่ในครอบครัวที่ยากจน และบางรายไม่มีพ่อแม่ต้องอาศัยอยู่กับญาติ  จึงได้ประสานขอรับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน โดยมีห้างบิ๊กซีบุรีรัมย์ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในรายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยในเบื้องต้นห้างบิ๊กซีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ญ.พิกุล ปุรินรัมย์  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากฐานะยากจน อาศัยอยู่กับพ่อซึ่งมีอาชีพรับจ้างรายวัน และพี่ชายอีก ๒ คน  และผู้จัดการสาขาได้รับพ่อของ ด.ญ.พิกุล เข้าทำงานที่ห้างฯ ด้วย  นอกจากนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียนยากจนอีก ๒ รายด้วย

 

ศิษย์เก่าและชุมชน มอบอาคารโรงเรียนบ้านหนองแวง

05

ศิษย์เก่าและประชาชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองแวง ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน  “อาคารประชาสามัคคี 2559 ” มอบให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559  นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ เป็นประธานรับมอบและทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่  “ อาคารประชาสามัคคี 2559 ” แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง มูลค่า 2,500,000 บาท  ซึ่งสร้างขึ้นจากการระดมทุนทรัพย์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน คณะครูและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่เยาวชน  โดยมีนายประเสริฐ สำเรียนรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง    คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก