สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

2614

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกลางพระอารามหลวง

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ ชอบธรรมดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา และโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมบำเพ็ญกุศศลสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวนมาก  ในโอกาสเดียวกันได้ลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดลงนามหน้าพระอุโบสถด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด

 

กลุ่มลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ทำโบว์ไว้ทุกข์

08

กลุ่มลำปลายมาศ ๘  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมกันจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในอำเภอลำปลายมาศ

เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙  คณะครูสตรีผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  พ่อค้าประชาชน นักเรียน ได้ร่วมกันปลูกป่าที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ และจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  ชิ้น  นำโดย  คุณครูโสภณ   ซารัมย์  คุณครูอารียาภรณ์  ซารัมย์  นำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกชมรมคนทำดีเพื่อพ่อทุกตำบล  ทุกโรงเรียนในตำบลเมืองแฝก และในอำเภอลำปลายมาศ ที่มาร่วมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมถวายความอาลัย โดยจะขยายผลต่อยอดทุกกลุ่มโรงเรียนในอำเภอลำปลายมาศต่อไป

ศิริมนต์ ละมุล โรงเรียนบ้านหนองแวง … รายงาน