รร.บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ รับมอบปัจจัยสนับสนุนการศึกษา

13569

ภาคเอกชนและประชาชน บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายยุทธการ เสนากลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ได้แก่ นายทรงศักดิ์ บ่อไทย ครูโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์และครอบครัว มอบเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแม่เข็มมา  บ่อไทย ชาวบ้านหนองโดน มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างสนามกีฬาให้แก่โรงเรียน  นอกจากนี้ มูลนิธิอาจารย์ทองพูน เสาโร ได้มอบเงิน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนด้วย

ยุทธการ เสนากลาง.. รายงาน

รร.เสนศิริอนุสรณ์ นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม

13565

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นำนักเรียน ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3  รวม 320 คน เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  โดยมีพระอาจารย์ธรรมทัต วัดอินทรวนาราม และทีมงาน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในข้ออรรถข้อธรรมและวิธีปฏิบัติตามคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาแก่นักเรียน  ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559

แวววลี สิริวรจรรยาดี…รายงาน