ข่าวสาร/กิจกรรมที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสำนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี ระหว่างบุคลากในสังกัด ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “กิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี ระหว่างบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์    เขต ๑ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กิจการประกอบด้วย พิธีเปลี่ยนผ้าห่ม สรงน้ำพระและสักการะ  “พระพุทธปฐมคหณาปชานิมิต” พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ไหว้ศาลพระภูมิ พิธีทำบุญพระสงฆ์ ๙ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ (อาหารปิ่นโต) ถวายจตุปัจจัย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนจิตศึกษา “คุณธรรม นำวิชาการ”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิแทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนในสังกัด ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนจิตศึกษา “คุณธรรม นำวิชาการ” ณ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนในสังกัด ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนจิตศึกษา “คุณธรรม นำวิชาการ” เพื่อสร้างโรงเรียนแกนนำที่จะจัดกิจกรรมจิตศึกษา ให้เป็นรูปธรรมและจะส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการเปลี่ยนการสอนแบบกำหนดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้กำหนดการอบรมพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา การเรียนรู้บูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และ PLC ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล โรงเรียนกลันทาวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐ คน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบวาตภัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบวาตภัย โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน   ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวณัฐนิชา ศิรินานันท์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบวาตภัย คือ เด็กหญิงกนกรัตน์ ชะเวรัมย์ นักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี นางสาวจรรยาพร นครแสน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๑    บ้านตะโคง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์