สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายลวดแก้วไธงสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานฯ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ ๑๙๙ รูป ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดขึ้น ณบริเวณถนนรมย์บุรี  โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่ากว่า ๒,๐๐๐ คน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรจากวัดต่างๆ   เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งเพื่อเป็นการน้อมรำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 1
ดูภาพเพิ่มเติม 2

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาทำบุญตักบาตร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

01

คณะครู นักเรียน โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ร่วมกับชุมชน ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชากาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป  นั่งสมาธิและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนด้วย

สมจิต แพนดี…รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม