อบรมผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมกลุ่มสนใจ ผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดอบรมการผลิตสื่อสื่อวีดีทัศน์ ด้วยโปรแกรม ProShow Producer และการเผยแพร่สื่อบน Youtube ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน ในรูปแบบกลุ่มสนใจ เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อวีดีทัศน์ และให้บุคลากรจากลุ่ม/หน่วยต่างๆ สามารถผลิตสื่อวีดีทัศน์ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงาน ข่าวสาร ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย  และเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างสำนักงาน และโรงเรียนในสังกัดได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยมีบุลากรจากกลุ่ม/หน่วยต่างๆ สมัครเข้าร่วมอบรมผลิตสื่อวีดีทัศน์ รวม 9 คน และมีนางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร

 

การทำเครื่องประดับประกอบการแสดง โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง

เชิญร่วมกิจกรรมปั่นท่องเที่ยว “ปั่นหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน @บุรีรัมย์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  เชิญชวนนักปั่นทุกท่านร่วมกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวเมืองบุรีรัมย์ “ปั่นหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน @บุรีรัมย์”    วันเสาร์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 2561  ปล่อยตัวเวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)

รายละเอียดกิจกรรม

  1. เส้นทาง A ปั่นท่องเที่ยว รุ่นทั่วไป ระยะทาง 45 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อปั่น + เหรียญผู้พิชิตเส้นทาง
  2. เส้นทาง B ปั่นท่องเที่ยว รุ่นทั่วไป ระยะทาง 16 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อปั่น + เหรียญผู้พิชิตเส้นทาง
  3. เส้นทาง B ปั่นท่องเที่ยว รุ่นVIP ระยะทาง 16 กม. ค่าสมัคร 1,000 บาท ได้รับเสื้อปั่นรุ่นทั่วไป + เหรียญผู้พิชิตเส้นทาง + ถ้วยเกียรติยศ
สนใจสมัครได้ที่

………1.สมัครออนไลน์ทาง google ฟอร์ม https://goo.gl/forms/oqr1ENZ6kzFSF1ED2
…….. 2.สมัครด้วยตนเองได้ที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และ สพม.32

สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 089 583 3265