บุรีรัมย์ เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา

คณะกรรรมการจัดงานเสวนาวิชาการจาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อมจัดงานนำเสนอผลการจัดการศึกษา สู่ “บุรีรัมย์ เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา”

วันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมบ้านสนวนรีสอร์ท ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครู จาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในบุรีรัมย์ ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practices ด้านการจัดการเรียนรู้  และเตรียมความพร้อมในการจัดงานเสวนาวิชาการ บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมเทพนคร อ.เมืองบุรีรัมย์  โดยจะจัดให้มีกิจกรรมเสวนาวิชาการ นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำเสนอ Best Practices  3 s 1 h  ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดรับการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์สู่ destination of Sport Speed Spirit and Happiness

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements

Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

9867

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คัดเลือกผลงาน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานทำ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559  ที่หอประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกผลงาน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 21 โรงเรียน  นอกจากนี้ได้จัดให้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ตลอดทั้งวัน   รวมทั้งมีโรงเรียนในสังกัดที่สนใจนำนักเรียนมาชมกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีรายได้และมีงานทำให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก

สำหรับผลการคัดเลือก ผลงาน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ มีผลงานโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก เป็นผลงานดีเด่นลำดับที่ 1- 3 ดังนี้  ผลงาน”หน่อสร้างฝัน” โรงเรียนวัดบ้านปราสาท   ผลงาน “น้ำพริกโรงเรียน” โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร และ ผลงาน “ปุ่ยมูลไส้เดือน” โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม