กีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕

IMG_1784

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายเฉลิมพล พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และสพม. ๓๒) ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๕๖ มี สพม. ๓๒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในภาคค่ำมีกิจกรรมสังสรรค์ และนายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.๓๒ ได้ส่งมอบธงกีฬาเบญจสัมพันธ์ ให้แก่นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในปีต่อไป…..

(ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี…รายงาน)

Advertisements

ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ ๔

10

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ ๔” นำคณะครูนักเรียนพาเหรดรอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้เป้นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ” ดอกบัวเกมส์” ครั้งที่ ๔ ซึ่งเป็นกีฬาสีภายในโรงเรียน และจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๔  โดยในปีนี้แบ่งเป็น ๔ คณะสี เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีทักษะทางด้านกีฬา ม่ีความกล้าแสดงออก และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   การแข่งขันกีฬาแบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา รวมทั้งมีกีฬาครู-ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน 

อนุบาลบุรีรัมย์ศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม

dec 028

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นำนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาเรียนรู้ตามโครงการ “ปฐมวัยก้าวหน้า ศึกษาแหล่งเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม”  โดยไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง และอบรมธรรมะที่วัดจำปา อ.เมืองบุรีรัมย์  โดยมี หัวหน้าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง และพระวิทยากร ให้ความรู้แก่นักเรียน เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

บุญล้อม ถิ่นทัพไทย.. รายงาน