ร่วมเชียร์อนุบาลลำปลายมาศ ชิงแชมป์ “วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล”ระดับภูมิภาค

ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ชนะเลิศการแข่งขัน “วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล” ระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าชิงแชมป์”วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล”รอบระดับภูมิภาค ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28-31ตุลาคม 2560 ที่ เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา    ซึ่งผลการแข่งขันที่ผ่านมา ชนะทีมจังหวัดชัยภูมิ 2:0 (25:8,27:25)  ชนะทีมจังหวัดนครราชสีมา 2:0 (25:18,25:19)  และชนะทีมจังหวัดสระแก้ว 2:0 (25:13,25:10) เข้ารอบรองเป็นที่ 1ในสาย B โดยไม่เสียเซ็ทเลย

และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560  ได้ทำการแข่งขันรอบรองชนะเลิศกับทีมจังหวัดมหาสารคาม ผลการแข่งขัน ทีมวอลเลย์บอลอนุบาลลำปลายมาศ ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ชนะทีมจังหวัดมหาสารคาม 2:0 (25:10,25:7 )  เข้าชิงชนะเลิศกับทีมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560  เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ทีมวอลเลย์บอลอนุบาลลำปลายมาศ  โดยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทาง SMM TV ถ่ายสด เวลาประมาณ 12.00 น.

Advertisements

“นักเล่านิทานน้อย ” ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

12931

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ใช้กิจกรรม “นักเล่านิทานน้อย” สร้างเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาและจินตนาการแก่นักเรียน ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เป็นหนึ่งในโรงเรียนหนึ่งนำร่องนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคบ่าย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนครอบคลุมการพัฒนานักเรียนทั้ง ๖ ด้าน  ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ความสามารถด้านการคิดคำนวณ  ความสามารถด้านการใช้เหตุผล  ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี สุขศึกษาและพลศึกษา  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านงานอาชีพและการมีงานทำ

กิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนสนใจและได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน คือ กิจกรรม “นักเล่านิทานน้อย” ซึ่งคุณครูจุฑามาศ วิเศษนคร และคณะครูสายชั้น ป.๒ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งด้านการอ่าน การพูด การฟัง และการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดง  เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้ฝึกปฏิบัติจริง และสร้างเสริมจินตนาการให้แก่นักเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ..ภาพ

 

อนุบาลลำปลายมาศจัดอบรมการเลี้ยงดูลูกให้ผู้ปกครอง

123016

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศจัดอบรม” การเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีคุณลักษณะพึงประพึงตามค่านิยม ๑๒ ประการ…

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ พร้อมด้วยคณะครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อ-แม่และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  เรื่อง ” การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” จำนวน ๓๗๔ คน โดยใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ๖ กลุ่ม (๓๐-๔๐ คน) กลุ่มละ ๒ ค่านิยม   ด้วยการสนทนาสู่กันในลักษณะ sharing experiences บอกเล่าการเลี้ยงลูกของละคนที่สอดคล้องกับค่านิยม บนความแตกต่างของบริบทและอาชีพ และร่วมกันสรุปรูปแบบการเลี้ยงดูที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการเลี้ยงลูกต่อไป

ประหยัด วรงค์.. รายงาน

ข่าวนี้่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สพฐ.