โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น วันแม่แห่งชาติ

13547
ครู-นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบรางวัลแม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
         เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดนมีกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๘๔ รูป  และให้นักเรียนได้รำลึกบุญคุณ พระคุณแม่  พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

          โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้จัดสัปดาห์วันแม่แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ได้เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกวัน
ประทีป หีบแก้ว… รายงาน
Advertisements

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

13533
ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล ในโฮกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙   เพื่อให้นักเรียนทุกสายชั้นได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ประทีป หีบแก้ว …รายงาน