ภาคเอกชนมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ

169692

โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียยน ๒๗ ทุน  ซึ่งเป็นเงินทุนที่ พญ.นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ มอบให้ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท  และกลุ่มเพื่อครูนวพร ชาติศักดิ์ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท  โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี ๑๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน ๑๒ ทุน  ทุนละ ๕๐๐ บาท  เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีนายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมพิธี

สุริยันต์ คะเณวัน .. รายงาน

 

ภาคเอกชนมอบอุปกรณ์การเรียน รร.วัดบ้านกะหาด

13822

ภาคธุรกิจเอกชน  มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ในโครงการ “คาลบี้ทำความดีตอบแทนสังคม ประจำปี 2559”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คุณอาซึชิ มัทซึโอะ ประธานกรรมการฯ บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด  พร้อมคณะ ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการห้องอัจฉริยภาพนักเรียน (STEM LABOLATORY) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่โรงเรียนวัดบ้านกะหาด ตามโครงการ “คาลบี้ทำความดีตอบแทนสังคม ประจำปี 2559”  สนับสนุนงบประมาณจำนวนเงิน 182,000 บาท โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษา นายนพดล เย็นทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง รับมอบและร่วมต้อนรับ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ขนมคาลบี้ ให้กับนักเรียน

นารี ล้มรุก …..รายงาน