โรตารี่สุริยวงศ์ สนับสนุนการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

11702

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  คณะกรรมการและสมาชิกสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ พระราม ๓ สุริยวงศ์ สวนหลวง เดินทางมามอบเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ พร้อมทุนการศึกษา ๕๐ ทุน และอุปกรณ์การเรียน  รวมมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีนายยุทธการ เสนากลาง ผอ.โรงเรียน  นายศิวสรรค์ ขอบใจกลาง นายก อบต.หนองโดน และ นางสาวนิศารัตน์ ฉิมรัมย์ กำนันตำบลหนองโดนประสาทวิทย์ ร่วมรับมอบ

ยุทธการ เสนากลาง.. รายงาน

โรงเรียนวัดห้วยหวายฯทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

82

ชุมชน และศิษย์เก่า ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนวัดห้วยหวายฯ ได้ทุนกว่า ๑.๑ ล้านบาท

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ได้จัดวัดรวมน้ำใจขึ้น โดยมีชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน คณะศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชน ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดททุนสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลของโรงเรียน ได้ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้่น ๑,๑๔๕,๙๗๐ บาท เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๘

เครือข่ายประชาสัมพันธ์… รายงาน