ไทรอัมพ์มอบชุดชั้นในสตรีให้นักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.

134007บริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดชั้นในสตรีให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายธนภัทร สิริวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเดินทางมามอบชุดชั้นในสตรีในโครงการ Close to Your Heart#2 “ของขวัญใกล้ใจ เสื้อชั้นในตัวใหม่ให้น้อง” ประกอบด้วยเสื้อชั้นในและกางเกงชั้นในสตรี คละไซส์ คละประเภท จำนวน 600 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่นักเรียนในความอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน ในโอกาสเดียวกัน คณะจากบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของนักเรียน ผลการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องดนตรี และแปลงเกษตรของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนด้วย

ศิริลักษณ์ เจริญรัมย์ ..รายงาน

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้รับมอบน้ำใจสนับสนุนการศึกษา

133239

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้รับมอบน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยและสิ่งของต่างๆสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ กำนันสราวุธ เคนคำ และคุณดารารัตน์ แสวงแก้ว เป็นตัวแทน คุณรักษ์สุดา ดำริรัมย์ คุณยอดชาย ครูเอิน จากประเทศนอร์เวย์  มอบเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ เพื่อสมทบทุนติดตั้งกระจกห้องสมุดโรงเรียน โดยมีนายวีระ ภูเขียว ประธานกรรมการสถานศึกษา  นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน ร่วมรับมอบ   นอกจากนี้ ได้มีสหภาพแรงงานยานยนต์และอะไหล่อีซูซุประเทศไทย ร่วมกับชมรมอีซูซุเพื่อสังคม บริษัทอีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ได้มอบโครงการระบบประปาโรงเรียน อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ที่ผ่านมาด้วย

ปุณณภา สามิบัติ.. รายงาน