รร.บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ รับมอบปัจจัยสนับสนุนการศึกษา

13569

ภาคเอกชนและประชาชน บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายยุทธการ เสนากลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ได้แก่ นายทรงศักดิ์ บ่อไทย ครูโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์และครอบครัว มอบเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแม่เข็มมา  บ่อไทย ชาวบ้านหนองโดน มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างสนามกีฬาให้แก่โรงเรียน  นอกจากนี้ มูลนิธิอาจารย์ทองพูน เสาโร ได้มอบเงิน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนด้วย

ยุทธการ เสนากลาง.. รายงาน

ไทรอัมพ์มอบชุดชั้นในสตรีให้นักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.

134007บริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดชั้นในสตรีให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายธนภัทร สิริวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะจากบริษัทไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเดินทางมามอบชุดชั้นในสตรีในโครงการ Close to Your Heart#2 “ของขวัญใกล้ใจ เสื้อชั้นในตัวใหม่ให้น้อง” ประกอบด้วยเสื้อชั้นในและกางเกงชั้นในสตรี คละไซส์ คละประเภท จำนวน 600 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่นักเรียนในความอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน ในโอกาสเดียวกัน คณะจากบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของนักเรียน ผลการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้ง เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องดนตรี และแปลงเกษตรของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนด้วย

ศิริลักษณ์ เจริญรัมย์ ..รายงาน