ห้องสมุด “เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

118031

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 นายเอกชัย กาญจนา รองผอ.สพป.บร.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารห้องสมุด “เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ณ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยนายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งและคณะครูให้การต้อนรับ งบประมาณในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดหลังนี้ได้จากเงินบริจาคของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และท่านผู้ใหญ่ใจดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ, ทำบุญตักบาตร, ถวายภัตตาหารเพล, กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา, การแสดงของนักเรียนระดับช้้นต่างๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงิน และร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรับมอบอาคารห้องสมุดในครั้งนี้

พัชรินทร์ มีพัฒน์…รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

โรตารี่สุริยวงศ์ สนับสนุนการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

11702

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  คณะกรรมการและสมาชิกสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ พระราม ๓ สุริยวงศ์ สวนหลวง เดินทางมามอบเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ พร้อมทุนการศึกษา ๕๐ ทุน และอุปกรณ์การเรียน  รวมมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีนายยุทธการ เสนากลาง ผอ.โรงเรียน  นายศิวสรรค์ ขอบใจกลาง นายก อบต.หนองโดน และ นางสาวนิศารัตน์ ฉิมรัมย์ กำนันตำบลหนองโดนประสาทวิทย์ ร่วมรับมอบ

ยุทธการ เสนากลาง.. รายงาน