สานฝัน ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านโคกเก่า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ภาคเอกชนกลุ่มบิ๊กไบค์ ตำนานเมา ได้จัดกิจกรรมสานฝันให้น้อง ที่โรงเรียนบ้านโคกเก่า  โดยช่วงกลางวันได้จัดให้มีการเล่นเกมส์ แจกของขวัญ ไอศครีม ขนม ตุ๊กตา กระเป๋า  เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน และในช่วงเย็นมีการแสดงดนตรีเพื่อชีวิต  การแสดงของนักเรียน การมอบรางวัลเรียงความให้นักเรียน พร้อมกับได้มอบเงินสมทบทุนพัฒนาโรงเรียน จำนวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท  นอกจากนี้ ชุมชน คณะศิษย์เก่า และผ้าป่าสายต่างๆ ได้มอบเงินสมทบอีก ๑๗๐,๑๐๐ บาท มีนายณัฐวุฒิ   ประวันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูรับมอบ

ภกาวดี    เกรัมย์  … ภาพ
ณัฐวุฒิ   ประวันรัมย์ … รายงาน

นักศึกษาหอพัก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ อาสาพัฒนา รร.วัดสถานีหนองตาด

01

มหาวิทยาลับราชภัฏบุรีรัมย์นำนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาออกค่ายพัฒนาที่โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ สิบเอกสุธินันท์ สมอ่อน เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนายพลวัฒน์ ประเจียด ประธานชมรมดอกหญ้ารำพัน  นำคณะนักศึกษาจากหอพักในมหาวิทยาลัย และสมาชิกชมรมดอกหญ้ารำพัน จำนวน ๘๐ คน ออกค่ายอาสาพัฒนาที่โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์  โดยมีการทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนมาทำกิจกรรมสร่างสนามเด็กเล่น จัดทำสนาม BBL ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม และทำกันสาดโรงอาหารในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์และสร้างเสริมพัฒนาการเรียนรู้   ซึ่งมีพิธีส่งมอบให้แก่โรงเรียนในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน รับมอบ  นอกจากนี้ คณะนักศึกษาได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม เช่น วัดและสถานีรถไฟ และมีการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วย

ทรรศพร  สีหาเสน… รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม