โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

 

2072

เมื่อวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ กรรมการบริหารบริษัท อีเกีย ประเทศไทย (IKEA Thailand, The IKANO Group)  และผู้บริหารของศูนย์มีชัยลำปลายมาศ พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(School Bird) ในโรงเรียนขนาดเล็กและชุมชน รวมทั้งได้ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนและชุมชน ที่โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(School Bird) ในโรงเรียนขนาดเล็กและชุมชน ซึ่งมีบริษัท อีเกีย ประเทศไทย (IKEA Thailand, The IKANO Group) โรงเรียนมีชัยพัฒนา และมูลนิธิมีชัย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นผู้สนับสนุน  เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการเพื่อการเรียนรู้  เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และผลไม้ ได้แก่ การปลูกมะนาว กล้วย ฝรั่ง  ถั่วเขียว เห็ดนางฟ้า นางรม พริก มะเขือ ผักบุ้งฯลฯ  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง กบ ปลา  การทำนา และธนาคารโรงเรียนซึ่งมีผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และนักเรียน เป็ฯสมาชิก รวมทั้งร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น การทอดผ้าป่าวัดบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

สมชาย สุเรรัมย์ … รายงาน

 

ภาคเอกชน ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านนากลาง

12626

บริษัทเอกชนจัดกิจกรรมคืนกำไรให้สังคม ร่วมพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่โรงเรียนบ้านนากลาง

เมื่อวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ ๑๒  นำบุคลากรของบริษัท มาช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านนากลาง ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์  โดยซ่อมแซมอาคารเรียน สร้างถนนคอนกรีตในบริเวณโรงเรียน มูลค่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท และสร้างห้องสุขา ๑ หลัง จำนวน ๖ ที่  มูลค่า ๒๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย  โดยมีนายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบ

วารุณี  ประทุมเมศ … รายงาน