สายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน

122015

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ตามโครงการ  “สายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน  ประจำปี  พ.ศ. 2558″  

เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2558  นายสมชาย  ทองสีมัน  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  ได้นำคณะผู้พิพากษา  และเจ้าหน้าที่ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสองห้องตามโครงการ  “สายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน  ประจำปี  พ.ศ. 2558″  ซึ่งในโครงการประกอบด้วย  การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  จำนวน 20  ทุน  ปลูกต้นไม้   เลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนักเรียน  รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมต้อนรับ

 เกียรติศักดิ์  รสจันทร์…รายงาน

เปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

0673

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยศาลา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และคณะครูนักเรียน ระดมทุนจากการทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗  รวมมูลค่า ๑,๓๐๘,๘๒๙.๒๕ บาท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าของนักเรียนและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยมีนายบุดดี หอมดวง ผอ.โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน ร่วมพิธี

ศากุน ศิริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี.. รายงาน 

ดูภาพเพิ่มเติม