เมืองบุรีรัมย์ ๑ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับกลุ่มโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๒ โรงเรียน โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล ๑-๓)  และสังกัดอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) แข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   กิจกรรมที่มีการแข่งขัน ได้แก่ เพลงคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ   (ครอสเวิร์ด) (Sound Lab) พูดสุนทรพจน์ภาษาจีน เดี่ยวขิม ๗ หย่อง ต่อศัพท์ภาษาไทย กาพย์ยานี ๑๑ กลอนสี่ เรียงร้อยถ้อยความ ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA คัดลายมือสื่อภาษาไทย มารยาทไทย ศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี เขียนภาพไทยประเพณี ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง เพลงสากล และเพลงพระราชนิพนธ์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

Advertisements