สงกรานต์ สานสามัคคี สืบประเพณีไทย

สรงน้ำ ทำบุญ

กีฬา สานสามัคคี

Advertisements

บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

IMG_1528

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ทำบุญเนื่องในประเพณีสงกรานต์ โดยได้มีการเปลี่ยนผ้าครองและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ไหว้พระภูมิเจ้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระ ฟังธรรม ในโอกาสเดียวกันนี้ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานรดน้ำขอพรจาก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน  นอกจากนี้ ในภาคบ่าย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำคณะเดินทางไปรดน้ำของพรนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ด้วย….

(ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี… รายงาน)


กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑ รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์

823

เมื่อวันที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๖ นายชาญชัย  ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ อดีต อ.กคศ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สายผู้บริหาร ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครูในเขตอำเภอเมือง๑/ คณะครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  เข้ารดน้ำขอพรจาก นายแสง   แก้วฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียน สามัคคีมีชัยวิทยา ผู้แทนครู ในคณะกรรมการ อ.กคศ. สพป.บร.๑ สายผู้บริหาร/นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุมเล็กโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ (ปีใหม่ไทย) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยซึ่งได้จัดเป็นประจำทุก ๆ ปี

ประทีป   หีบแก้ว  : เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ รายงาน