โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ชนะเลิศประกวดระเบียบแถว ๔ ประเภท

01

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙  กองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านกะชาย ตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวม ๔ ประเภท  

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อคัดเลือก กองลูกเสือ เนตรนารี เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  ระดับประเทศ จำนวน ๑ กอง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติและร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ณ สนามศุภชลาศัย  เขตปทุมวัน สนามกีฬาแห่งชาติ   การประกวดระเบียบแถวในครั้งนี้ แบ่งประเภทต่างๆ รวม ๘ ประเภท ได้แก่ ประเภทลูกเสือสำรอง  เนตรนารีสำรอง  ลูกเสือสำรองกองผสม  ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และประเภทลูกเสือวิสามัญ   ซึ่งกองลูกเสือโรงเรียนวัดบ้านกะชาย ได้เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชนะเลิศ  รวม ๔ ประเภท  ได้แก่  ประเภทลูกเสือสำรอง ประเภทเนตรนารีสำรอง  ประเภทเนตรนารีสามัญ และประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สำหรับกองลูกเสือ เนตรนารี  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับประเทศ ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ กองลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

ศากุน ศิริพานิช /ฐานิดา สุขรัมย์ …รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements

ค่ายลูกเสือเนตรนารีแบบพึ่งพาตนเอง โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)

12738

เมื่อวันที่ 28 -29  ธันวาคม  2558  นายหาญณรงค์  พันธ์พงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) เป็นประธานเปิดโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี แบบพึ่งพาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวในโรงเรียน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมรวม 250  คน  การจัดโครงการครั้งนี้ได้มีกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรองร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแสงเหนือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติการเป็นอยู่ของนกกระเรียน ส่วนกิจกรรมเดินทางไกลของชั้นประถมศึกษาปีที่  4- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนได้เรียนรู้จากฐานผจญภัย 8  ฐานการเรียนรู้ ได้แก่  ฐานแอเลียน  ฐานล่องแพ  ฐานสิงห์ทะเลทราย  ฐานพรมวิเศษ  ฐานแต่งหน้าพลางตัว  ฐานกู้ระเบิด  ฐานสะพานโตงเตง  การประกอบอาหารชาวค่าย การแสดงรอบกองไฟ  การฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน  ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

จารุวรรณ  คาโส ..  รายงาน 

กลุ่มบ้านด่าน ๒ อบรมลูกเสือจราจร

0080 กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒ ร่วมกับตำรวจภูธรอำเภอบ้านด่าน จัดฝึกอบรมลูกเสือวิชาจราจร เพื่อให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร สามารถใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือจัดระเบียบการจราจรในชุมชนได้…. นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือวิชาจราจร ซึ่งกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒ จัดขึ้นที่หอประชุมเทศบาลตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านกะชาย และโรงเรียนในกลุ่มบ้านด่าน จำนวน ๗๐ คน เข้ารับการอบรม  และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านด่านให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักกฎระเบียบการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือจัดระเบียบการจราจรในชุมชนได้ ใช้ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  และมีนายวิรัตน์ พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย  เป็นผู้อำนวยการฝึกการอบรม

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ .. รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สพฐ.