อนุบาลบุรีรัมย์พัฒนาโครงการห้องเรียน e – classroom

66

  เมื่อวันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการได้มอบหมายให้นายสุชาติ  บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  นำบุคลากรของโรงเรียนทุกคน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการห้องเรียน – classroom ที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี(IT)ให้บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปฏิบัติการงานในหน้าที่และเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน

ประทีบ  หีบแก้ว…รายงาน

Advertisements