Gallery

อนุบาลบุรีรัมย์ เชิดชูเด็กเก่ง เด็กดี

This gallery contains 3 photos.

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มอบโล่รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร ที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น อาทิ (๑) การจัดงานวันเด็ก แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๑. โล่รางวัล เด็กดีมีคุณธรรม ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ – ด.ญ.อมลณัฐ ศิริไชยบูลย์วัฒน์     และ  ด.ช.สิริภพ สุนทรวีระ ๒.โล่รางวัล/ เหรียญรางวัล/เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี … Continue reading