วัน open school โรงเรียนบ้านหนองม้า

11088256_782204325226014_1913463349_n

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558  นายประมวล บุญที รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวัน open school  ของโรงเรียนบ้านหนองม้า ซึ่งนายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผอ.โรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2557 ต่อสาธรณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในการนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษา  อบต.กระสัง และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมชมผลการนิทรรศการและการแสดงของนักเรียนจำนวยมาก

นพนรรจ์  เติมทรัพย์… รายงาน

 

Advertisements
Gallery

โรงเรียนบ้านหนองม้า : โรงเรียนดีศรีตำบล

This gallery contains 2 photos.

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลได้ทำการประเมินโรงเรียนดีศีตำบล ซึ่งมีนายประมวล บุญฑีฆ์  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน  ได้ทำการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลที่โรงเรียนบ้านหนองม้า  ตามเป้าหมายทั้ง ๓ด้าน และ๒๘ ตัวบ่งชี้้  ซึ่งภายหลังการประเมินคณะกรรมการได้รับรองให้โรงเรียนบ้านหนองม้า ผ่านการประเมิน และรับรองโดยมอบป้ายและโล่โรงเรียนดีศรีตำบลให้กับทางโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพยานในการรับมอบ นพนรรจ์  เติมทรัพย์… รายงาน

Gallery

โรงเรียนบ้านหนองม้าประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ

This gallery contains 1 photo.

นายนพนรรจ์  เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล    ในโอกาสเดียวกันนี้ กำนันสมนึก  ไม้งาม ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มอบทุนให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน 2 ทุน ด้วย เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านหนองม้า… รายงาน