โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จัดค่ายลูกเสือสำรอง

04

 

เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  เปิดการอบรมลูกเสือสำรอง  มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม  ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย  จำนวน  ๖๐  คน  โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ   จำนวน  ๑๒  ฐาน   อาทิ  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ สัญญาณไฟ  เครื่องหมายจราจร  เงื่อนต่างๆ  ล้วงไห  สกีบก  ไต่เชือก  เคาะปิ๊บ  ลำเลียงลูกปิงปอง  เดินทรงตัวซิกแซก  เป็นต้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นลูกเสืออย่างเต็มตัว และเป็นการฝึกระเบียบวินัย  ความสามัคคีในหมู่คณะ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้นักเรียน      ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน

 

ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

12722

ครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กและโรงเรียนวัดบ้านกะหาด จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ ” วันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กและโรงเรียนวัดบ้านกะหาดร่วมจัดกิจกรรม Bike for Dad เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๕๘  เป็นกิจกรรมหนึ่งในวันพ่อแห่งชาติที่โรงเรียนได้จัดขึ้นด้วย  โดยมีนายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และนายนพดล เย็นทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางต่างๆ ในชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วย

ทรงภพ แสงตระการ .. รายงาน