กลุ่มบ้านด่าน ๒ อบรมลูกเสือจราจร

0080 กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒ ร่วมกับตำรวจภูธรอำเภอบ้านด่าน จัดฝึกอบรมลูกเสือวิชาจราจร เพื่อให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร สามารถใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือจัดระเบียบการจราจรในชุมชนได้…. นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือวิชาจราจร ซึ่งกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒ จัดขึ้นที่หอประชุมเทศบาลตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านกะชาย และโรงเรียนในกลุ่มบ้านด่าน จำนวน ๗๐ คน เข้ารับการอบรม  และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านด่านให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักกฎระเบียบการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือจัดระเบียบการจราจรในชุมชนได้ ใช้ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  และมีนายวิรัตน์ พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย  เป็นผู้อำนวยการฝึกการอบรม

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ .. รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สพฐ.

โรงเรียน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูงานที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

122019

คณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง( BBL) ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จำนวน 23 โรงเรียน รวม 55 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)  ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงานการจัดทำสนามเด็กเล่นแบบ BBL การจัดห้องเรียนที่กระตุ้นสมอง  การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง และการผลิตสื่อ BBL ของคณะครูโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  โดยการดูงานในครั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ได้แสดงกิจกรรม Cup Song ให้คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับชม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ

       ธนภัทร   สิริวาส  รายงาน / บารมี ศรีรักษา … ถ่ายภาพ