โรงเรียน สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูงานที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

122019

คณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง( BBL) ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จำนวน 23 โรงเรียน รวม 55 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL)  ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงานการจัดทำสนามเด็กเล่นแบบ BBL การจัดห้องเรียนที่กระตุ้นสมอง  การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง และการผลิตสื่อ BBL ของคณะครูโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  โดยการดูงานในครั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ได้แสดงกิจกรรม Cup Song ให้คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับชม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ

       ธนภัทร   สิริวาส  รายงาน / บารมี ศรีรักษา … ถ่ายภาพ

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

122001

เมื่อวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต  1  ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 119 คน และคณะครู 16 คน เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดทุ่งโพธิ์    ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายธนภัทร  สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม เป็นประธานในพิธีเปิด  การจัดทำโครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรมครั้งนี้มีกิจกรรมการอบรมที่หลากหลาย เป็นการจัดกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น  โดยในวันปิดการอบรมได้รับเมตตาจาก  พระประสาธน์สารคุณ    เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์(ฝ่ายธรรมยุติ) เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตร และกล่าวสัมโมทนียคาถาและปิดการอบรม

วุฒินันท์  ดาทอง  ….รายงาน