ยกย่องนักเรียนทำความดี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย แก่นักเรียนผู้มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องนักเรียนที่ทำความดี ให้เป็นที่ชื่นชมและเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นๆ ได้แก่

  • เด็กชายสุนทร  สมสวย และเด็กหญิง  สุภารัตน์  ขันธุลา นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม้า อ.เมืองบุรีรัมย์  เก็บสร้อยทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทได้ แล้วนำมอบให้ทางโรงเรียนประกาศหาและส่งคืนให้แก่  นางลี  จันทนาม ผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งทำสร้อยตกหาย   และนางลี ได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักเรียนทั้ง ๒ คน
  • เด็กชายธีรภัทร  พูนสวัสดิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ เก็บแหวนทองคำของนางวนิดา  เล็กกุล ซึ่งเข้าไปติดต่องานที่โรงเรียนได้ และนำมอบให้คุณครูส่งคืนเจ้าของ  โดยนางวนิดาได้มอบเงินรางวัลแก่เด็กชายธีรภัทร  พูนสวัสดิ์ ด้วย
Advertisements