แชมป์ประเทศไทย “วิทยุการบินมินิวอลเลย์”

10884803_745644482193569_1081120671_n

ทีมวอลเลย์บอลชาย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ชนะเลิศการแข่งขัน ”วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล”  ระดับภูมิภาคภาคอีสานตอนล่าง ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี และได้เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๗   สามารถคว้าแชมป์  “วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล”  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดยมี นายประชัน ไชยวงศ์ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน  นางอรวรรณ พันธุยา และนายสพโชค พร้อมเที่ยงตรง เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  และมีนายประหยัด วรงค์ เป็นผู้จัดการทีม
ผู้เล่นประกอบด้วย
๑.เด็กชายธนพล คูณค่ำ
๒.เด็กชายศราวุฒิ พุฒจันทร์
๓.เด็กชายมรกต ปุราสะกัง
๔.เด็กชายวุฒิไกร แสงปราภัย
๕.เด็กชายลำพูน รวมศักดิ์
๖.เด็กชายกฤษณะ ไชยรัมย์
๗.เด็กชายนพรัตน์ โจทกระโทก
๘.เด็กชายธีรวัฒน์ ภูมิสาคู
๙.เด็กชายศักดา ศรีนอก
๑๐.เด็กชายธนินชัย ตระการจันทร์
๑๑.เด็กชายสิรภพ  ราพรมมา

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลพิเศษ ได้แก่ ด.ช.ธีรวัฒน์ ภูมิสาคู  รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า  รางวัลเสิร์ฟยอดเยี่ยม  ด.ช.ศักดา ศรีนอก และรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  นายประชัน ไชยวงศ์

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

Advertisements

สวายสอ(ประชาบูรณะ) ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดีระดับภาค

55

โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี(Goodness Marching Contest) ระดับภาค

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้นำคณะครูและบุคลากร และนักเรียน เข้าประกวดมาร์ชชิ่ง
ความดี (Goodness Marching Contest) ระดับภาค ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งผลการประกวดทีมจากโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านพลเรือเอกณรงค์ณรงค์ พิพัฒนาศัย พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

หาญณรงค์ พันธ์พงษ์… รายงาน

ครูจุฑามาศ จันทร์วงศ์วาณิชย์ รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน

3.1

นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ได้รับคัดเลือกให้รางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลโครงการแทนคุณแผ่นดิน” ปีที่ ๘  ประจำปี ๒๕๕๗  ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ทั้ง ๔ ภาค ๗๗ คน   เยาวชนต้นแบบคนรุ่นใหม่ ๔ คน  และองค์กรคิดดีทำดี สังคมดี  ๖ องค์กร   โดยนางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ในจำนวน ๗๗ คนจากทั่วประเทศ ที่ดีรับรางวัลแทนคุณแผ่นดินในปีนี้ และเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้เป็นคนที่ ๓ 

รางวัลแทนคูณแผ่นดิน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยความร่วมมือของเนชั่นกรุ๊ป กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด บริษัท สยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ดีสโตน จำกัด  ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้รับรางวัล คือ เป็นคนดีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม   เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองนอกรอบ  มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง  และผลงานที่เกิดขึ้นนั้นได้สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  หรือมีประวัติชีวิตและผลงานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้ถือเป็นแบบอย่าง

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นกรรมการคัดเลือก มีข้อสรุปหลายข้อที่ตรงกันของกลุ่มผู้ที่ได้รับเลือกคือ พวกเขามีศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำ มีความวิริยอุตสาหะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อจนทุกคนยอมรับ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา และดำรงชีพจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน  คนที่ได้เลือกมาเพราะท่านได้ทำสิ่งที่คนในชุมชนยอมรับ เชื่อมั่นว่ามาถึงขั้นนี้แล้วท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีงาม เป็นพลังในการสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช .. รายงาน