โรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ ๗ ส่งมอบดอกไม้จันทน์

คณะครู-นักเรียน จิตอาสา จากโรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ ๗ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารโรงเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ ๗ จำนวน ๑๒ โรงเรียน นำดอกไม้จันทน์ที่คณะครู นักเรียนจิตอาสา ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดรัชกาล  ส่งมอบให้สำนักหงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เพื่อรวบรวมนำส่งไปยังส่วนกลาง สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยมี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements