โรงเรียนบ้านตูบช้าง ชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษ

11731

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ชนะเลิศการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑-ม.๑  จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับชาติ

นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบช้าง เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านตูบช้าง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี   ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    และได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย

  • เด็กหญิงศิริพร สังข์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
  • เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  • เด็กหญิงกันยา มุ่งดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  • เด็กชายนพดล วิลาวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
  • นางสาวชนาภา มนตะราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โดยมีนางสาวพรวรินทร์ สำเริงรัมย์ และนางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทร เป็นครูผู้ฝึกสอน

     พรวรินทร์  สำเริงรัมย์ … รายงาน

Advertisements

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ภาพยนตร์สั้นระดับ ป.๑ – ๖

11724

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ “การประกวดภาพยนตร์สั้นระดับ ป.๑ – ๖” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่คณะครูและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนไปการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับ ป.๑ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี  และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งได้รั้บเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย

  • เด็กชายพิพัฒน์พงษ์     จงปัตนา         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • เด็กชายณรงค์วิทย์    อังกุลดี          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  • เด็กหญิงณิชารีย์       สีโสภณ          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  • เด็กหญิงภัณฑิรา    แป้นทอง        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
  • เด็กหญิงฏิปาสวี      วาลีประโคน     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

โดยมีนายเรืองยศ  ล้อธีรพันธ์  นางรัฐกานต์  ล้อธีรพันธ์   และนางขนิษฐา นิวัตินุวงษ์   ครู ชำนาญการพิเศษเป็นผู้ควบคุมทีม

ประทีป หีบแก้ว…. รายงาน

รองชนะเลิศอันดับ ๒ มาร์ชชิ่งความดี ระดับประเทศ

 

11718

โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดมาร์ชชิ่งความดี (Goodness Marching Contest)ระดับประเทศ
       เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้นำคณะครูและบุคลากร และนักเรียน  เข้าประกวดมาร์ชชิ่งความดี(Goodness Marching Contest) ระดับประเทศ ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ผลการประกวดโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้รับประกาศเกียรติคุณจาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

หาญณรงค์ พันธ์พงษ์… รายงาน