พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗

4414

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา แก่ข้าราชกชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวม ๑๒๙ ราย

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดยมีข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้  รวม ๑๒๙ ราย ประกอบด้วย ท.ช. จำนวน ๒๙ ราย ท.ม. จำนวน ๑๔ ราย ต.ช. จำนวน ๕ ราย ต.ม. จำนวน ๖ ราย  บ.ช. จำนวน ๒ ราย  ร.จ.พ. จำนวน ๖๓ ราย และ บ.ภ. จำนวน ๑๐ ราย

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ชมภาพเพิ่มเติม

 

๕ เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมการบันทึกประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ”

01

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมเกียรติยศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๒ ร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดให้มีการซ้อมใหญ่ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน