เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘

2437สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘ (Little Scientists’day 2015) เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เด็กปฐมวั

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘ (Little Scientists’day 2015) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น ในหัวข้อ “Time ท่องโลกกาลเวลาไปกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับอนุบาล และนักเรียนอนุบาล ๒ จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๘๐ คน จัดเป็นฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน ฐานละ ๔๐ นาที ประกอบด้วย ฐานที่ ๑-๒ ค้นพบเวลา ฐานที่ ๓-๔ เวลาและตัวฉัน ฐานที่ ๕-๖ เวลาและธรรมชาติ ฐานที่ ๗-๘ เวลาและเทคโนโลยี และฐานที่ ๙ การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย  ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น  และปลูกฝังทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลิน กระตุ้นความสนใจ ความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองแก่เด็กปฐมวัย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกธุรการโรงเรียน

2310

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งธุรการโรงเรียน ระหว่าง 3-7 สิงหาคม 2558 คาดมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่าพันคน

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีตำแหน่งธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ว่างอยู่ 5 อัตรา    จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกมาแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 12 กันยายน 2558  เพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนช่วยแบ่งเบาภาระของครูให้มีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่    จากการเปิดรับสมัครใน 2 วันแรกมีผู้สนใจมาสมัครแล้วประมาณ 760 คน  และคาดว่าเมื่อรับสมัครจนถึงวันสุดท้ายจะมีผู้สมัครมากกว่า 1,000 คน  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้มีการกำหนดมาตรการดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส    จึงขอให้ผู้สมัครทุกคนมั่นใจและอย่าหลงเชื่อถ้ามีการอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ได้   สำหรับผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนนี้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่ใน นสพ.ผู้จัดการออนไลน์