ผู้บริหาร สพฐ.พบครูบุรีรัมย์ เขต 1 เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
มอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. พบปะครู สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
วันที่ 13-15 พ.ค. 2561พร้อมฝากหลักในการพัฒนานักเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แสดงเพิ่มเติม

 

Advertisements

การทำจดหมายข่าว Short Letter Obec Line

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำขั้นตอนวิธีการ การทำจดหมายข่าว Short Letter Obec Line ด้วยโปรแกรม Power Point เพื่อนำเผยแพร่ออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย ต่างๆ  ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนวิธีการด้วยตนเองได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/F5ybq0IZPqGVGATz2