บุรีรัมย์ เขต ๑ นำครูภาษาไทยใช้สื่อแก้ปัญหาอ่านเขียนภาษาไทย

8550

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมเด็กที่มีปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘  นางวิไลลักษณ์ จุลเวริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็ฯประธานเปิดการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย โดยมีครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาเข้ารับการอบรมโรงเรียนละ ๑ คน รวม ๒๐๒ คน  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดีย จำกัด  จัดวิทยากรและสื่อสาธิตมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างแนวคิดและความเข้าใจในการจัดอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี ให้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวางแผนการสอนซ่อมเสริมและมีวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการพัฒนาของผู้เรียน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาจักรีสิรินธร

8251

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘

นายสุพจน์ เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ  ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวบุรีรัมย์พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ประดับตราสัญลักษณ์ ร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น

ศากุน ศริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชมภาพกิจกรรมรำถวายพระพร