สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

2614

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกลางพระอารามหลวง

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมศักดิ์ ชอบธรรมดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา และโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนเข้าร่วมบำเพ็ญกุศศลสวดพระอภิธรรมเป็นจำนวนมาก  ในโอกาสเดียวกันได้ลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดลงนามหน้าพระอุโบสถด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดทำโบว์ไว้ทุกข์แจกจ่ายประชาชน

2223

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกันจัดทำโบว์ไว้ทุกข์แจกจ่ายเพื่อถวายความอาลัย

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  โดยให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำหรับประชาชนให้พิจารณาตามความเหมาะสม  แต่เนื่องจากประชาชนบางคนอาจจะยังหาเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ได้ไม่เพียงพอ  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  จึงได้ร่วมกันจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มีความจำเป็น เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนเสมือนพ่อของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน