“วันลูกเสือไทย”

กองลูกเสือเนตรนารีจากสถานศึกษาในบุรีรัมย์ ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  พร้อมนำกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียนสร้างคุณธรรม ” วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดงสเตเดี้ยม) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย”   โดยมีนายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวรายงาน  และนำกองลูกเสือเนตรนารีจากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ในเวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ได้ไปร่วมพิธีอัญเชิญและประดิษฐานธงลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  หลังจากนั้น ได้ประกอบพิธีถวายมาลัยกร สักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย  ณ ห้องลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้วย

นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น  กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มีนโยบาย นำกิจกรรมลูกเสือสู่สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝังคุณธรรม ให้นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรมความซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา เพื่อให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก

Advertisements