ผู้บริหาร สพฐ.พบครูบุรีรัมย์ เขต 1 เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
มอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. พบปะครู สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
วันที่ 13-15 พ.ค. 2561พร้อมฝากหลักในการพัฒนานักเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

แสดงเพิ่มเติม

 

Advertisements