ค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”


สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เข้าค่ายทักษะชีวิต สร้างทักษะการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและมีภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง พระอารามหลวง นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิด ค่ายทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”  ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ๒๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๕ คน รวม ๑๐๐ คน  เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง    มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง รวมทั้งในสถานศึกษา และโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น  โดยมีคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ และพี่เลี้ยงค่ายจากคณะครุศาสตร์  ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ระหว่าง ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

 

Advertisements