การจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ยุคไทยแลนด์ ๔.๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐   เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อของนักเรียนให้สอดรับการนโยบายเศรษฐศาสตร์อาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่ เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐  ตามนโยบายเศรษฐศาสตร์อาเซียน ซึ่งควรจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์แก่นักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น โดยมีครูจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐๒ โรงเรียนเข้ารับการอบรม  และมีนายเจษฎา พรหมบุตร ครูโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนธุรกิจ และเทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มจัดทำแผนการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ของแต่ละระดับชั้นด้วย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม