โรงเรียนไตรคามสามัคคี ร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา

เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   โดยจัดให้มี มีกิจกรรมฟังบรรยายธรรมะ , ถวายเทียนพรรษา, ถวายสังฆทาน  ณ  วัดบ้านโนนแดง  ตำบลหนองกะทิง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งจะให้นักเรียนได้ทราบถึงความหมาย เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

สมจิต แพนดี…รายงาน

Advertisements