พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ณ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) โดยกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ซึ่งได้จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อให้กิจการลูกเสือคงอยู่อย่างภาคภูมิ และเป็นการฝึกเยาวชนให้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน เสียสละ มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีคณะลูกเสือร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๑ โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน กองลูกเสือสามัญ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๕๐ คน ร่วมสวนสนาม

เนื่องด้วยวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี   ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ดังนั้น คณะลูกเสือแห่งชาติจึงได้ถือเอาวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้ร่วมกันจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements