โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวาย   พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย โดยร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายอำเภอ นำไปมอบให้ประชาชนเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดให้ประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ตามแบบของสำนักพระราชวัง เป้าหมายจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ ดอก ซึ่งได้สร้างวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ (ครู ข) ให้สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างงดงามและสมพระเกียรติ พร้อมนี้มีครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมรับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน วิทยากรครูต้นแบบ นางรัชตา ทันประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements