โรงเรียนวัดสถานีหนองตาดนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมรับเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายคารมย์ พลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม ณ วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐

ทรรศพร  สีหาเสน เครือข่าย ปชส. …รายงาน

 

Advertisements