โรงเรียนบ้านตะเคียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและ OPEN HOUSE

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนบ้านตะเคียน  และ  OPEN HOUSE นิทรรศการผลงานนักเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้น ป. ๕ และ ๖ จำนวน ๒๒ คน ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (DARE) ซึ่งมี ด.ต.จิรัฎช์ชาติ ประสมทรัพย์ ครูตำรวจแดร์ เป็นผู้ให้ความรู้  และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความโครงการต่อต้านยาเสพติด  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ คณะกรรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมและชมการแสดงผลงานของนักเรียนจำนวนมาก

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม 

Advertisements