ฟุตบอลเยาวชน ๗ คน “ตะโกคัพ”

โรงเรียนบ้านตะโก จัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ๗ คน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาและส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เปชกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

โรงเรียนบ้านตะโก จัดแข่งขันฟุตบอล ๗ คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยนายสนอง เทพอักษรณรงค์    นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช และนายสุพัฒน์ ชินรัมย์ กำนัน ต.บ้านยาง สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน ๓๐,๐๐๐ บาท  และนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมกับเป็นประธานมอบรางวัลในพิธีปิดการแข่งขันด้วย

นายธนภัทร สิริวาท ผอ.โรงเรียนฯ กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เขต ๒  และ สพม.เขต ๓๒ เข้าร่วมแข่งขัน ๑๒ ทีม โดยใช้เวลาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมตาเสาเกรซบุรีรัมย์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล  รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสำโรงโนนเค็ง   สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท   ที่ ๓ ได้แก่ ทีมพระครูพิทยาคม สพม.เขต ๓๒ ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท  และ ที่ ๔ ได้แก่  ทีมรมย์บุรีพืทยาคม  สพม.เขต ๓๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับรางวัลมารยาทยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทด้วย

ธนภัทร สิริวาท…รายงาน

Advertisements