ภาคเอกชน สนับสนุนการศึกษาที่ รร.ไตรคามสามัคคีวิทยาและ รร.บ้านหนองหัวช้าง

11

เมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  มีคณะผู้มีจิตศรัทธาจากนานาชาติ  นำโดย  คุณนาถนภา  ทัตติยโชติ  ร่วมด้วย  Mr.Richard Wong,  Mr. Arlex,  Mr.Foo  Mook  Chin  และ คุณฉัตรลัดดา  รัตนปริต  ได้มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกแก่นักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  จำนวน  ๓๒๗  คน  มอบของที่ระลึกแก่คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  และชุมชนของโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  และมอบเงินเพื่อติดพัดลมเพดานแก่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  จำนวน  ๗๐,๐๐๐  บาท   รวมมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐  บาท   โดยการประสานงานจาก ท่านเจ้าคุณ พระศรีรัตนโมลี (สมคิด  เหลาฉลาด)    เจ้าคณะท่าแขวงท่าพระ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร  และ นายประสงค์  เหลาฉลาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

ประสงค์ เหลาฉลาด…รายงาน