การถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท.

46

การลงคะแนนถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ของโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์  ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นสักขีพยานในการลงคะแนนถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชุมเห็ด ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้ยื่นเรื่องขอรับโอนโรงเรียน บ้านตราดหนองพลวงไปเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ จึงได้จัดให้มีการลงคะแนนความสมัครใจของการถ่ายโอนสถานศึกษาขึ้น ผลการนับคะแนน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมติเสียงข้างมาก ไม่สมัครใจที่จะถ่ายโอนไปสังกัด อปท. ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมติเสียงข้างมาก สมัครใจถ่ายโอน แต่เนื่องจากในข้อกำหนดต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นการออกเสียงในครั้งนี้จึงไม่สามารถถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัด อปท.ได้

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements