กีฬานักเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88-02

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความรักสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มโรงเรียน

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นรวม ๑๓ โรงเรียน  มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล เปตอง และกรีฑา  ในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการเดินขบวนพาเหรด การแสดงประกอบเพลงชื่อชุด “ธ สถิต ในดวงใจของคนไทยตลอดกาล”จากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) และรับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจากหลายคณะ อาทิเช่น จากรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คุณธวัชชัย-คุณฐิติพร กมลมุนีโชติ เทศบาลตำบลบ้านบัว องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง บริษัทสวัสดีเอ็นดูเคชั่นเซนเตอร์จำกัดเป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาทุกรายการ นายปิยะ ศิลากุล ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ได้กล่าวปิดการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักเรียนและคณะครูในกลุ่มโรงเรียน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดการแข่งขันยังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนเข้ามาร่วมชมการแข่งขันของนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗.. ถ่ายภาพ/วทัญญู กั่วพานิช.. รายงาน

Advertisements