กศจ.บุรีรัมย์ รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

31

กศจ.บุรีรัมย์  รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  จำนวน  ๓๔  อัตรา  เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔

เมื่อวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐  น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  กศจ.บุรีรัมย์  ได้รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  ฉบับลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ  จำนวน  ๒๗๗  คนโดยมีตำแหน่งว่าง  จำนวน  ๓๔  อัตรา  เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑, ๒, ๓, ๔

นางสโรชินี  โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้กำลังใจขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท  ทั้งกำลังกาย  กำลังใจ เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยให้อ่านออก เขียนได้ เป็นคนดี มีคุณภาพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ไม่มีผู้สละสิทธิ์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements