วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙

003

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙ พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือชาวบ้าน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก

ในวันเดียวกันนี้ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาลูกเสือ เนตรนารี โดยมีการเข้าค่ายพักแรมม การเดินทางไกล เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิต ความมีระเบียบวินัย ความอดทน และความรักสามัคคีในหมู่คณะด้วย

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

Advertisements