สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบริบบิ้นไว้ทุกข์

02

เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  นายสโรชินี  โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้มอบริบบิ้นไว้ทุกข์ที่บุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมกันจัดทำให้แก่  นายภูมิจิตร  ศรีวงษ์ราช  นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์  เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนเสมือนพ่อของพสกนิกรชาวไทย  ณ หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements