สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าประชุมทางไกลการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ

2664

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference จากห้องประชุม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ขี้นในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นจากโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ได้รับฟังนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดย หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแนะนำการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมทางไกลดังกล่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีครูผู้สอนเข้าร่วมประชุมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ในวันที่ 27 ตุลาคม สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 202 คน วันที่ 28 ตุลาคม สำหรับครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนต้น 46 คน และวันที่ 29 ตุลาคม เป็นครูผู้สอนชั้น ป.1-3 จากโรงเรียนประชารัฐ 11 โรงเรียน รวม33 คน

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

Advertisements