สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดทำโบว์ไว้ทุกข์แจกจ่ายประชาชน

2223

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกันจัดทำโบว์ไว้ทุกข์แจกจ่ายเพื่อถวายความอาลัย

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  โดยให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำหรับประชาชนให้พิจารณาตามความเหมาะสม  แต่เนื่องจากประชาชนบางคนอาจจะยังหาเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ได้ไม่เพียงพอ  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะครู-นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  จึงได้ร่วมกันจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มีความจำเป็น เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนเสมือนพ่อของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements