เจี๊ยบ เชิญยิ้ม และเพื่อนมอบสิ่งของให้ รร.บ้านโคกเก่า

13713

ศิลปินตลกชื่อดัง นำทีมเพื่อนมอบเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านโคกเก่า

เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2559  นายเฉลิม ปานเกิด หรือ เจี๊ยบ เชิญยิ้ม ศิลปินตลกและพิธีกรชื่อดัง นำทีมกลุ่ม THE NINE THAILAND และ WOLF LAVA BURIRAM กว่า 70 คัน เดินทางร่วมกันทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา และมอบเครื่องกรองน้ำจำนวน 2 เครื่อง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเก่า อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้  เพื่อให้นักเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย ส่งผลดีต่อสุขภาพของนักเรียน

นายณัฐวุฒิ  ประวันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเก่า กล่าวว่า โรงเรียนบ้านโคกเก่า เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 62 คน เด็กนักเรียนชาย 30 คน เด็กนักเรียนหญิง 32 คน และครู 6 คน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อให้เด็กนักเรียนใช้อุปโภคบริโภค นักเรียนและครูต้องนำน้ำจากบ้านมาดื่มที่โรงเรียนทุกวัน และต้องขอขอบคุณ กลุ่ม THE NINE THAILAND และ WOLF LAVA BURIRAM ได้เห็นความสำคัญของน้ำว่าเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะน้ำดื่ม ซึ่งหาไม่ได้จากทุกแห่งโดยเฉพาะชนบทห่างไกล