ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมกับ สสส.ติดตามศูนย์ฯต้นแบบเด็กไทยแก้มใสที่บุรีรัมย์

13701

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ติดตามการดำเนินงาน การพัฒนาโครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย ดร.จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการโครงการเด็กไทยแก้มใส และคณะจาก สสส. นางแน่งน้อย ธูปแช่ม นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ  และคณะจากศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามการดำเนินงานที่โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.ชำนิ และโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง อ.เมืองบุรีรัมย์

ที่โรงเรียนบ้านหัวสะพาน นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับ     จากการออกติดตามการดำเนินงาน พบว่า  โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของโภชนาการในเด็กวัยเรียน โดยมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ และคัดกรองเด็กแบ่งเป็น 1.เด็กสมส่วน/ปกติ  2.เด็กผอม/ค่อนข้างผอม 3.เด็กอ้วน/ท้วม เพื่อง่ายต่อการจำแนกอาหาร และให้เด็กรับอาหารอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการทำการเกษตรในโรงเรียน อาทิ เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา และปลูกผัก โดยเน้นไปในด้านนำมาทำอาหารให้กับเด็กนักเรียน แต่ยังไม่ผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน รวมทั้งโปรแกรม Thai School Lunch ผู้ใช้งานยังคงสับสนและไม่มีความเชี่ยวชาญ ทางคณะตรวจเยี่ยมจึงได้ให้คำแนะนำแนวทางเพื่อการปฏิบัติต่อไป

จากนั้น คณะตรวจเยี่ยมได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง โดยนายสมกิจ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ พร้อมนำเสนอการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส ซึ่งได้มีการพัฒนาและเอาใจใส่ในด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเกษตรในโรงเรียน มีการเพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลาดุก ปลูกผักในท่อ ปลูกผักไต่ราว ฯลฯ เพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารกลางวัน โดยผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน ในการรับซื้อผลผลิต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบบัญชีได้ พร้อมมีพื้นที่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้นักเรียนได้ทำเช่น เลี้ยงกบ ปลูกกล้วยบนคันนา ฯลฯ  และนำโปรแกรม Thai School Lunch มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ จากเดิมที่โรงเรียนมีเด็กผอมค่อนข้างมาก ปัจจุบันไม่มีเด็กผอม  ส่วนกิจกรรมงานเกษตร การงานพื้นฐานอาชีพ เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้กับการลงปฏิบัติจริง และเอื้อประโยชน์ให้โครงการเด็กไทยแก้มใสให้เข้มแข็งขึ้นพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอีกด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

Advertisements