กองทุนเกษียณโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

007

พิธีมอบกองทุนเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  นายปัญญา  ยางนอก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายอุทัย  เพียงไธสง  นายสุทัศน์  ขันธ์หงษ์  นายยุทธพงษ์  ประสีระเตสัง  ได้มอบเงินจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  พร้อมมอบเงินสนับสนุน ต่อเติมอาคารห้องสมุด และอาคารเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑  จำนวน  ๙๐,๐๐๐  บาท  รวมทั้งญาติพี่-น้อง ผู้ปกครองได้สมทบในกองบุญเกษียณอายุราชการ  จำนวน  ๒๕,๘๙๑  บาท  รวมเงินกองบุญเกษียณอายุทั้งสิ้น  ๒๑๕,๘๙๑  บาท  และบริษัท  SEWA GROUP BANGKOK  ได้มอบเสื้อยืดให้กับนักเรียน  จำนวน  ๕๐๐  ตัว  พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  อำเภอลำปลายมาศ

บุษกร  โตหนึ่ง …. รายงาน

Advertisements