โตโยต้าพนมรุ้ง…แบ่งปัน(ใจ) ให้น้อง

บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จำกัด จัดโครงการแบ่งปัน(ใจ) ให้น้อง มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เมื่อวันที่  ๒๖  เดือน กันยายน  ๒๕๕๙   นายบารมี  ศรีทะลับ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝังงา  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านฝังงา รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากบริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง  จำกัด  ตามกิจกรรมเพื่อสังคม “ โตโยต้าพนมรุ้ง…แบ่งปัน(ใจ) ให้น้อง ”  ซึ่งทางบริษัทได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  รวม ๖ โรงเรียน   เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สำหรับนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนและให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา  ทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

ไชยสิทธิ์ ท่องกระโทก.. รายงาน

Advertisements