ศิษย์เก่าและชุมชน มอบอาคารโรงเรียนบ้านหนองแวง

05

ศิษย์เก่าและประชาชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองแวง ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน  “อาคารประชาสามัคคี 2559 ” มอบให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559  นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ เป็นประธานรับมอบและทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่  “ อาคารประชาสามัคคี 2559 ” แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง มูลค่า 2,500,000 บาท  ซึ่งสร้างขึ้นจากการระดมทุนทรัพย์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน คณะครูและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่เยาวชน  โดยมีนายประเสริฐ สำเรียนรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง    คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก