อาคารเรียนปฐมวัย “ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี”

13

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กและชุมชน จัดทำผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารเรียนปฐมวัย  “สำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี”  จำนวน  ๔๖๐,๐๐๐  บาท

เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสุพรมแดน  ประทุมเมศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก  รับมอบอาคารเรียนปฐมวัย   “ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี”  จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กและชุมชน ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารเรียนปฐมวัย  จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท  โดยมี นางบังอร  แก่นจันทร์  นายรังสฤษดิ์  พลอามาตย์  ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ได้ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนปฐมวัย  ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์  จำนวน  ๕  รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด