ผลการประกวดหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน

0638

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) โดยมีโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑๘ โรงเรียน ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

 • ชนะเลิศ (เหรียญทอง) โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
 • รองชนะเลิศอันดับ ๑  (เหรียญทอง) โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา
 • รองชนะเลิศอันดับ ๒  (เหรียญทอง) โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
 • รางวัลเหรียญทอง
  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด
  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
  โรงเรียนอนุบาลชำนิ
  โรงเรียนบ้านลุงม่วง
 • รางวัลเหรียญเงิน
  โรงเรียนสำโรงพรหมอนุสรณ์
  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
  โรงเรียนบ้านหนองโดนปราสาทวิทย์
  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
  โรงเรียนวัดหนองครก
  โรงเรียนบ้านโคกสนวน
  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
 • รางวัลเหรียญทองแดง  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Advertisements