รร.บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ รับมอบปัจจัยสนับสนุนการศึกษา

13569

ภาคเอกชนและประชาชน บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  นายยุทธการ เสนากลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ได้แก่ นายทรงศักดิ์ บ่อไทย ครูโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์และครอบครัว มอบเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และแม่เข็มมา  บ่อไทย ชาวบ้านหนองโดน มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างสนามกีฬาให้แก่โรงเรียน  นอกจากนี้ มูลนิธิอาจารย์ทองพูน เสาโร ได้มอบเงิน จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนด้วย

ยุทธการ เสนากลาง.. รายงาน

Advertisements