โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

13561

ครู-นักเรียน โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ร่วมกับชุมชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชน ซึ่ง อบต.หนองกะทิงได้จัดโครงการปลูกสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา  และเพื่อสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมฟื้นฟู ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการร่วมปลูกป่าในชุมชนเพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียว  สร้างสิ่งแสดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

สมจิต  แพนดี…รายงาน

Advertisements