ประชุมทางไกลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

0496

ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐจาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมทางไกลรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ จาก สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
          เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง ๕ เขต รวม ๗๕ โรงเรียน ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference  โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ชี้แจงการดำเนินงาน และมีพันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญคือ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐสู่การปฏิบัติและผลการดำเนินงาน การดำเนินงานกองทุนสานพลังประชารัฐ การเตรียมการอบรมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ การวางระบบ infrastructure และการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดทำข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements