ม.เกษตรศาสตร์จัดค่ายความรู้คู่ภูมิศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

13537

นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกค่ายความรู้คู่ภูมิศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามในชุมชนและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2559  ที่ผ่านมาคณาจารย์และนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้เดินทางมาจัดค่ายความรู่คู่ภูมิศาสตร์ขึ้น ที่โรงเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคสนามของนิสิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นแก่ชุมชน และให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ศึกษาสภาพในพื้นที่จริง และได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนในชนบท  โดยนำอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าและสิ่งของบริจาคมามอบให้นักเรียน  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน และจัดฐานเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ และภาษาอังกฤษแก่นักเรียน  รวมทั้งร่วมกิจกรรมการทำนา ศึกษาวิถีชีวิตในชุมชน  ซึ่งโครงการนี้ทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ได้รับประสบการณ์ที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวมในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช/สัญญา บุณยพงศ์พิกุล..รายงาน